Monthly Archives: maj 2021

V petek 28.5. je potekala predstavitev in promocija ob izdaji nove priložnostne znamke Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 v Koroškem pokrajinskem muzeju – enota Ravne na Koroškem

V petek, 28. maja 2021, bo Pošta Slovenija izdala priložnostni filatelistični sklop »Slovenija-evropska gastronomske regije 2021«, ki ga sestavlja priložnostna poštna znamka (oblikovanje Edi Berk, fotografija Tomo Jeseničnik), ovitek prvega dne (POŠTA 12/2021) in žig prvega dne (1101 Ljubljana, 28. 5. 2021).

Sloveniji je Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT) zaradi njene bogate kulinarične ponudbe, tradicije in kulturne identitete podelil naziv Evropska gastronomska regija 2021. Projekt spodbuja trajnostni razvoj in krepi promocijo slovenske gastronomije v vseh njenih 24 kulinaričnih regijah, katerih meje se razlikujejo od mej statističnih regij. V projekt se s svojimi aktivnostmi, poimenovanimi  Koroška košta, vključuje tudi Koroški pokrajinski muzej. Ker se v letu 2021, posvečenem koroški košti, obhaja tudi 70-letnica Koroškega pokrajinskega muzeja (KPM, www.kpm.si), bodo s kulinariko povezane dejavnosti potekale tekom celotnega leta v vseh enotah KPM. Sklop PS bo predstavljen istega dne ob 11. uri v prostorih muzejskega razstavišča na gradu Ravne na Ravnah na Koroškem kjer bo na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (Koroško filatelistično društvo/KFD, www.kfd.si).

KFD je v sodelovanju s KPM ob celoletnem projektu »Koroška košta« in imenovanja  Slovenije »Evropska gastronomska regija 2021«, pripravilo priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 28. maja 2021 v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroške.  Istočasno je izšla tudi makismumkarta/MK (KFD 236/2021). Sklop KFD je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik. 

Koroško filatelistično društvo, zanj Borut Bončina

22. maja 1961 so na Prevaljah, ob navzočnosti pisatelja Franceta Bevka, podelili prve bralne značke 119 bralcem. Bralna značka je gibanje nacionalnega pomena, ki skrbi za spodbujanje in ohranjanje bralne kulture od predšolske dobe do odraslosti. Gibanje vse sodelujoče spodbuja k branju, v zadnjem času pa je pomembno tudi z vidika medgeneracijskega povezovanja. Bralcem daje možnost neposrednega stika z ustvarjalci, povezanimi s knjigami. Poseben pomen ima Bralna značka tudi med slovenskimi zamejci, izseljenci in zdomci. Njihovo branje v slovenskem jeziku omogoča ohranjanje slovenskega jezika in slovenske identitete. Od 21. marca 2019 je vpisana tudi v razvid nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije. V mesecu marcu 2021 je Pošta Slovenija v počastitev jubileja izdala ilustrirano razglednico in žig prvega dne (ŽPD, 12. 3. 2021, 2391 Prevalje). Na vigred pa je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v sodelovanju z Občino Prevalje (www.prevalje.si), Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje (www.os-fgp.splet.arnes.si) in Društvom Bralna značka-ZPMS (DBZ, www.bralna.znacka.si) pripravilo, v počastitev 60-letnice prve podelitve Bralnih značk, priložnostni poštni žig (PPŽ, 2391 Prevalje, 21 5. 2021), priložnostno poštno ovojnico (KFD 233/2021), razglednico/maksimum-karto (KFD 234/2021), ilustrirano dopisnico/vabilo (KFD 235/2021) in dvoje osebnih poštnih znamk (nominal A in B). Celoten sklop je oblikoval Borut Bončina.

V Avli Družbenega doma na Prevaljah je Tone Petek (FNK Celje) postavil, v počastitev slovenske besede in slovenskih pisateljev, priložnostno filatelistično razstavo »Slovenska književnost na znamkah«. Razstava bo na ogled do sredine meseca junija 2021.