60 LET PRVE PODELITVE BRALNE ZNAČKE

22. maja 1961 so na Prevaljah, ob navzočnosti pisatelja Franceta Bevka, podelili prve bralne značke 119 bralcem. Bralna značka je gibanje nacionalnega pomena, ki skrbi za spodbujanje in ohranjanje bralne kulture od predšolske dobe do odraslosti. Gibanje vse sodelujoče spodbuja k branju, v zadnjem času pa je pomembno tudi z vidika medgeneracijskega povezovanja. Bralcem daje možnost neposrednega stika z ustvarjalci, povezanimi s knjigami. Poseben pomen ima Bralna značka tudi med slovenskimi zamejci, izseljenci in zdomci. Njihovo branje v slovenskem jeziku omogoča ohranjanje slovenskega jezika in slovenske identitete. Od 21. marca 2019 je vpisana tudi v razvid nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije. V mesecu marcu 2021 je Pošta Slovenija v počastitev jubileja izdala ilustrirano razglednico in žig prvega dne (ŽPD, 12. 3. 2021, 2391 Prevalje). Na vigred pa je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v sodelovanju z Občino Prevalje (www.prevalje.si), Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje (www.os-fgp.splet.arnes.si) in Društvom Bralna značka-ZPMS (DBZ, www.bralna.znacka.si) pripravilo, v počastitev 60-letnice prve podelitve Bralnih značk, priložnostni poštni žig (PPŽ, 2391 Prevalje, 21 5. 2021), priložnostno poštno ovojnico (KFD 233/2021), razglednico/maksimum-karto (KFD 234/2021), ilustrirano dopisnico/vabilo (KFD 235/2021) in dvoje osebnih poštnih znamk (nominal A in B). Celoten sklop je oblikoval Borut Bončina.

V Avli Družbenega doma na Prevaljah je Tone Petek (FNK Celje) postavil, v počastitev slovenske besede in slovenskih pisateljev, priložnostno filatelistično razstavo »Slovenska književnost na znamkah«. Razstava bo na ogled do sredine meseca junija 2021.