IZDAJE in POŠTNI ŽIGI

Izdaje do samostojne Slovenije

Izdaje od leta 1991 do 2000

Izdaje od leta 2000 do 2010

Izdaje od leta 2010 do 2014

Izdaje za leti 2014 in 2015

Izdaje za leto 2016 in 2017

Izdaje za leto 2018 in 2019

Izdaje za leto 2020 in 2021

01 03

………………………………………………………………….

Izdaje žigov do samostojne Slovenije

Izdaje žigov od leta 1991 do 2000

Izdaje žigov od leta 2000 do 2010

Izdaje žigov od leta 2010 do 2013

Izdaje žigov za leti 2014 do 2015

Izdaje žigov za leti 2016 do 2017

Izdaje žigov za leti 2018 do 2019

Izdaje žigov za leti 2020 do 2021

………………………………………………………………….

Božič Kotlje mežica_140let pošte

………………………………………………………………….