Monthly Archives: junij 2020

Pošta Slovenije bo skupaj z Občino Ravne na Koroškem v ponedeljek, 13. julija 2020, na novinarski konferenci predstavila priložnostni filatelistični sklop v počastitev 400-letnice jeklarstva v Mežiški dolini.

Istega dne bo na pošti 2390 Ravne na Koroškem, poleg rednih žigov, v počastitev jubileja uporabi tudi žig prvega dne. Istega dne pa bo, v počastitev obletnice, na poštah 2391 Prevalje, 2392 Mežica in 2393 Črna, poleg rednih poštnih žigov, v uporabi tudi priložnostni poštni žig. Priložnostni filatelistični sklop Pošte Slovenije je oblikoval Edi Berk, priložnostni filatelistični sklop Koroškega filatelističnega društva pa arh. Borut Bončina. Celotno dogajanje pa v prostorih Avle Občine Ravne na Koroškem zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Marjan Merkač in Jože Keber, oba KFD).

Letos v Mežiški dolini praznujemo 400 letnico jeklarstva. Obletnico zaokrožuje izdaja priložnostne poštne znamke. Žig prvega dne pa bo v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroškem. Isti dan pa bodo v uporabi še trije priložnostni poštni žigi.

vir slik – www.posta.si

Dan Primoža Trubarja je slovenski državni praznik, ki se praznuje 8. junija in ni dela prost dan.

Primoža Trubarja pa najdemo na več znamkah.

Slovenija 2008, Jugoslavija 1951 in 1986.