65 let – Koroškega filatelističnega društva – KFD

“Po zapletih okoli registracije društva je bil 9. avgusta 1949 ustanovni občni zbor v gostilni Cvitanič. Zbralo se je 42 koroških filatelistov. V Filatelistično zvezo Slovenije se je novo društvo vključilo kot četrta podružnica z imenom Koroško društvo filatelistov. Prvi izvoljeni odborniki so bili Boštjan Erat- predsednik, Marijan Juvanc – tajnik, Ivan Ozvald – blagajnik, Engelbert Gostenčnik – gospodar, Drago Kveder s Prevalj in Lizika Hanuš – oba zadolžena za menjavo. Tudi poštni uslužbenci so bili med njimi: iz mežiške pošte Nada Bricman in upravnik pošte v Dravogradu Vladimir Klinar. V nadzornem odboru so bili Jožef Hergot, Marija Kotnik, Rudolf Jernej, v častnem razsodišču pa Nikola Jordanič, Ciril Vončina in Jožko Kermek – poštni uslužbenec v Guštanju.”   – povzetek iz zgodovine našega društva – zapisal Marjan Merkač

– več o zgodovini si lahko preberete na naslednji povezavi: KFD zgodovina – v meniju O DRUŠTVU

NEKAJ IZDANIH ZNAMK V LETIH DELOVANJA KFD

 

ISKRENE ČESTITKE VSEM ČLANOM DRUŠTVA in NAŠIM PREDHODNIKOM VELIKA HVALA, DA JE DRUŠTVO SKOZI VSA LETA DELOVANJA ŠIRILO ZNANJE FILATELIJE MED ČLANE IN ŠIRŠE.