Monthly Archives: januar 2022

»Gradnja« Gradov kralja Matjaža (GKM) je vsilila hibridno, analogno-digitalno izvedbo prireditve in časovno spremenjen pristop. Kljub temu pa sta Občina Črna na Koroškem in Koroško filatelistično društvo (KFD) v počastitev zaključka tridesete prireditve GKM, že devetič v zadnjih desetih letih pripravili priložnostni filatelistični sklop, ki ga sestavljajo priložnostni dotisk na dopisnico (iLD, KFD 248/2022), osebna poštna znamka (nominala B) in priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 28. 1. 2022, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem. Sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Peter Močnik, KFD) v prostorih Pošte 2390 Črna na Koroškem, je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik, izhodiščna fotografija sklopa pa je povzeta iz arhiva 29. GKM 2021.

Dotisk na dopisnici.

Podrobnosti izdaje — KLIKNI —

Hrbnta stran dopisnice — KLIKNI —