“Koroška KOŠTA” – promocija – Muzej RAVNE

V petek 28.5. je potekala predstavitev in promocija ob izdaji nove priložnostne znamke Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 v Koroškem pokrajinskem muzeju – enota Ravne na Koroškem