Koroška KOŠTA

V petek, 28. maja 2021, bo Pošta Slovenija izdala priložnostni filatelistični sklop »Slovenija-evropska gastronomske regije 2021«, ki ga sestavlja priložnostna poštna znamka (oblikovanje Edi Berk, fotografija Tomo Jeseničnik), ovitek prvega dne (POŠTA 12/2021) in žig prvega dne (1101 Ljubljana, 28. 5. 2021).

Sloveniji je Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT) zaradi njene bogate kulinarične ponudbe, tradicije in kulturne identitete podelil naziv Evropska gastronomska regija 2021. Projekt spodbuja trajnostni razvoj in krepi promocijo slovenske gastronomije v vseh njenih 24 kulinaričnih regijah, katerih meje se razlikujejo od mej statističnih regij. V projekt se s svojimi aktivnostmi, poimenovanimi  Koroška košta, vključuje tudi Koroški pokrajinski muzej. Ker se v letu 2021, posvečenem koroški košti, obhaja tudi 70-letnica Koroškega pokrajinskega muzeja (KPM, www.kpm.si), bodo s kulinariko povezane dejavnosti potekale tekom celotnega leta v vseh enotah KPM. Sklop PS bo predstavljen istega dne ob 11. uri v prostorih muzejskega razstavišča na gradu Ravne na Ravnah na Koroškem kjer bo na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (Koroško filatelistično društvo/KFD, www.kfd.si).

KFD je v sodelovanju s KPM ob celoletnem projektu »Koroška košta« in imenovanja  Slovenije »Evropska gastronomska regija 2021«, pripravilo priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 28. maja 2021 v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroške.  Istočasno je izšla tudi makismumkarta/MK (KFD 236/2021). Sklop KFD je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik. 

Koroško filatelistično društvo, zanj Borut Bončina