Monthly Archives: marec 2021

Kolpingova družina Kotlje praznuje 30.marca 2021, 25. obletnico ustanovitve. Pobudnik ustanovitve je bil tedanji župnik v Kotljah in duhovni vodja Kolpingove zveze Slovenije g.Marjan Plohl. Za prvega predsednika pa je bil izbran Ludvik Lichteneger. Skozi vsa ta leta je Kolpingova družina v Kotljah poznana po svojih aktivnosti, ki so razdeljena čez celo leto. Osrednjo prireditev pa tradicionalno pripravijo na predvečer lepe nedelje v mesecu juliju, kjer pripravijo razstavo s kulturnim programom. Glavna nit pa je predstavitev skritih – neznanih domačih umetnikov, zbirateljev, igralcev, pisce besedil in še kaj se najde…

Ob tej priložnosti smo skupaj z našim društvom pripravili filatelistični komplet, ki ga zaokrožajo: osebna poštna znamka, priložnostni poštni žig in dotisk na kuverti in filatelistična razstava na pošti 2390 Ravne na Koroškem.

Kratek sprehod skozi 25 let delovanja Kolpingove družine Kotlje. –KLIKNI–

Naše društvo ob izidu ilustrirane dopisnice Pošte Slovenije – 60 let Bralne značke, v sodelovanju z Občino Prevalje, društvom Bralna značka Slovenije in Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje, koordinira vse filatelistične aktivnosti pri promoviranju omenjene ilustrirane dopisnice.

Planirana je bila organizacija (s strani KFD in lokalne skupnosti Občine Prevalje) širša javna prireditev promocije omenjene ilustrirane dopisnice, vendar ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pri kulturnih dogodkih še vedno omejujejo večjo organizacijo dogodkov in sicer zbiranje največ 10 ljudi. Odločili smo se, da bomo promocijo dne 11.3.2021 izvedli v obliki novinarske konference, kar je ob upoštevanju ukrepov primerno in zagotovljena bo socialna distanca med udeleženci novinarske konference, saj število udeležencev ne bo presegalo dovoljenega števila. Predstavnik Občine Prevalje, Društva Bralna značka Slovenije, Osnovne šole Franja Goloba Prevalje in Koroškega filatelističnega društva, bo  novinarjem predstavil na novinarski konferenci svoj pogled na izid ilustrirane dopisnice PS in Bralno značko.

Oblikovanje dopisnice – studio Villa Creativa iz Maribora

V avli Občine Prevalje bo na ogled postavljena tudi priložnostna filatelistična razstava na temo »Koroški pisatelji in Bralna značka«. Postavljena bo predvidoma od 11.3.2021 do 31.3.2021 v vitrinah, ki so v lasti Koroškega filatelističnega društva.

Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) ob podpori Župnije Prevalje (www.zupnija-prevalje.si) pripravilo, v počastitev 525-letnice prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah, priložnostni poštni žig (PPŽ, 2391 Prevalje, 3. 3. 32021).
Istočasno je KFD izdalo tudi priložnostno poštno ovojnico (PPO, KFD 230/2021). PPŽ je oblikoval Peter Močnik, OPD pa Borut Bončina.

Na pošti 2390 Ravne na Koroškem je na ogled priložnostna filatelistična razstava cerkvene tematike (Cerkvene objekti na slovenskih znamkah in priložnostnih žigih).

Podrobnosti o sami izdaji si lahko preberete v priponki — KLIKNI —-

Nekaj besed o zgodovini cerkve pa na tej povezavi — KLIKNI —