Monthly Archives: september 2020

Koroško filatelistično društvo (KFD)Koroška galerija likovnih umetnosti (KGKLU) in Mestna občina Slovenj Gradec (MOSG) so, v spomin na 100. obletnico rojstva akademskega slikarja Karla Pečka, pripravili priložnostni poštni sklop, ki ga sestavljajo priložnostni poštni žig (2380 Slovenj Gradec, 29. 9. 2020), dve osebni poštni znamki (nominali A in B), priložnostna pisemska ovojnica (KFD 222/2020), razglednica/MK (KFD 223/2020) in ilustrirana dopisnica/vabilo (KFD 224/2020). Avtor sklopa, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava Jožeta Kebra (KFD), postavljena v preddverju KGLU/KPM (Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec),  je arh. Borut Bončina.

Podrobnosti o sami izdaji si lahko preberete na povezavi …— KLIKNI —…

Nekaj podrobnosti o življenju in delu Karla Pečka …— KLIKNI —…

V sodelovanju z Občino Prevalje, Krajevno skupnostjo Leše in Kulturnim društvom Leše je tako nastala nova izdaja našega društva.

Izdaja zajema: osebni poštni znamki z nominalno vrednostjo A in B, pisemsko ovojnico (KFD220/2020), razglednico (KFD221/2020), ki je lahko uporabljena tudi kot maksimum karta ter priložnostni poštni žig, ki bo v uporabi na pošti 2391 Prevalje 25.9.2020.

Podrobnosti o sami najdete na tej povezavi — KLIKNI —

Podrobnosti iz zgodovine Premogovnika Leše — KLIKNI —

Zbor članov FZS, ki je potekal v soboto 19.9. je prinesel tudi veliko priznanje za naše delo. Pri ocenjevanju dela društev v dvoletnem obdobju 2018 – 2019 smo med 13 oddanimi poročili od 26 filatelističnih društev v Sloveniji zasedli odlično DRUGO MESTO, boljše je bilo le društvo iz Škofje Loke.

Vsem članom našega Koroškega filatelističnega društva gre zahvala za vložen trud pri delu, ki je nato kronan s takim priznanjem.

Priznanje našemu društvu je prevzel iz rok predsednika Filatelistične zveze Slovenije g. Petra Suhadolca naš član Marjan Merkač.