Monthly Archives: maj 2022

Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) vas, v sodelovanju s Pošto Slovenije (PS, http://www.posta.si/…/znamke…/galerija/postna-znamka… in www.posta.si/ zasebno/znamkein-filatelija/bilteni) in Občino Črna na Koroškem (Ob ČK, www.crna), vabi v petek, 27. maja 2022, ob 11. uri v prostore Kulturnega doma Črna na Koroškem (KDČK, Center 153, 2393 Črna na Koroškem) na javno predstavitev priložnostne poštne znamke Kralj Matjaž iz serije znamk Pošte Slovenije »Evropa 2022: Zgodbe in miti«.

Sklop je sestavljen iz priložnostne poštne znamke, ovitka prvega dne in žiga prvega dne. Žig bo v petek, 27. maja 2022 v uporabi na pošti 2390 Črna na Koroškem. KFD je v sodelovanju z Občino Črna na Koroškem kot dopolnitev sklopa Pošte Slovenije pripravilo maksimum-karta (MK, KFD 256/2021).V Avli Kulturnega doma Črna na Koroškem bo na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je na temo »Kralj Matjaž na znamkah in filatelističnih celinah« postavil Jože Keber (KFD). Maksimum karto je oblikoval arhitekt Borut Bončina (KFD).Poleg vsega pa Filatelistična zveza Slovenije (www.fzs.si) vsako leto izda filatelističen esej iz nabora znamk tekočega leta in letos je bila izbrana znamka z motivom kraja Matjaža.

Podrobnosti o sami izdaji —-KLIKNI—- in dopisni list z informacijami —-KLIKNI—-

V petek, 20. maja 2022, bo v počastitev 55. pevskega srečanja »Od Pliberka do Traberka« na pošti 2390 Ravne na Koroškem v uporabi priložnostni poštni žig. Koroško filatelistično društvo bo, v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ravne na Koroškem, poleg  poštnega žiga izdalo še priložnostno pisemsko ovojnico in osebno poštno znamko. Oblikovalec filatelističnega sklopa je arh. Borut Bončina, priložnostno filatelistično razstavo »Lipa-simbol slovenstva« je v prostorih pošte 2390 Ravne na Koroškem zasnoval in postavil Jože Keber (KFD).

Podrobnosti izdaje — KLIKNI —, vložni list iz kuverte — KLIKNI —

V pričakovanju dveh novih izdaj našega društva:

55. Pevsko srečanje “OD PLIBERKA DO TRABERKA” in 8. FESTIVAL SOLZIC

55. Pevsko srečanje “OD PLIBERKA DO TRABERKA”
8. FESTIVAL SOLZIC