Monthly Archives: junij 2022

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so se v Sloveniji uveljavili kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce najrazličnejših vrst izobraževanja, učenja in več generacij. Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA, www.lura.si) je osredila svojo temo kot “(spo)ZNANJE BREZ MEJA”. Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) je v sodelovanju z LURA v okviru študijskega krožka »Več kot le razglednica (mentorica: dr. Anja Benko)« pripravilo priložnostni poštni žig (PPŽ) , ki bo v soboto, 11. junija 2022, v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroške. Istočasno bo izšla tudi priložnostna pisemska ovojnica (PPO). Sklop je oblikoval arhitekt Borut Bončina. V prostorih pošte 2390 Ravne na Koroškem bo na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (KFD). Študijske krožke sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Občina Ravne na Koroškem, koordinira pa jih Andragoški center Slovenije.

PODROBNOSTI O IZDAJI TVU — priloga 1 priloga 2