Monthly Archives: marec 2019

PREDSTAVITEV ZBORNIKA« IN POŠTA 2391 PREVALJE

7. januarja 1819 so v Farni vasi (na Prevaljah) pričeli z organiziranim šolstvom. Margareta »Greta« Jukić, dolgoletna učiteljica, kulturna ustvarjalka, publicistka, dolgoletna občinska svetnica in donedavna podžupanja Občine Prevalje, je pred leti dala pobudo, da se 200-letnica obeleži z zbornikom. Skupaj z vodstvom šole so pričeli z uresničevanjem projekta. Pripravljen filatelistični sklop pomeni nadaljevanje le-tega, ki je bil izveden 7. januarja letos in ga bodo skupno izdali Občina Prevalje, Osnovna šola Franja Goloba Prevalje ter Koroško filatelistično društvo.

Filatelistični sklop je sestavljen iz ilustrirane dopisnice (KFD 196/2019) in priložnostnega poštnega žiga, ki bo 28. marca 2019, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2391 Prevalje Filatelistični sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber, KFD) v prostorih Grošljeve galerije Družbenega doma na Prevaljah, je oblikoval arh. Borut Bončina.

Podobnosti o sami izdaji si lahko preberete na spodnjih dveh povezavah.

NAZNANILO —— VLOŽNI LIST

Obveščamo vas, da sta Občina Ravne na Koroškem in Koroško filatelistično društvo, v počastitev izida priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije na temo Osebnosti: Franjo Malgaj, borec za severno mejo, (www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/galerija/postna-znamka#k=StampYear:2019) pripravili lasten priložnostni filatelistični sklop (www.kfd.si/), ki ga sestavljata priložnostna pisemska ovojnica (KFD 194/2019) razglednica/MK (KFD 195/2019) in priložnostni poštni žig, ki bo 22. 3. 2019, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2390        Ravne na Koroškem. Sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Marjan Merkač, KFD) v prostorih avle mestne hiše Ravne, je, tako kot filatelistični sklop Pošte Slovenije, oblikoval arh. Borut Bončina.

Priložnostno poštno znamko, spominsko kuverto in priložnostni poštni žig, ki jo bo POŠTA SLOVENIJE dala v promet 22.3. je oblikoval arhitekt Borut Bončina, član našega Koroškega filatelističnega društva.

vir slik priložnostnih žigov – www.posta.si

Še posebej za to prireditev in počastitev Franja Malgaja, pa sta Občina Ravne na Koroškem in Koroško filatelistično društvo založila spominske kartice in ovitke, ki si jih boste lahko skupaj z biltenom Pošte Slovenije brezplačno pridobili na prireditvi, ki bo potekala v avli Občine Ravne na Koroškem ob 11.uri. V avli pa bo tudi na ogled filatelistična razstava, ki jo pripravlja član Koroškega filatelističnega društva, Marjan Merkač. Razstava nam bo orisala Plebiscitni čas po prvi svetovni vojni in je zanimiv prispevek in dopolnitev današnjega svečanega trenutka. Avtor razstave se skozi filatelistične celote, pisma, dopisnice, odrezke in znamke, sprehodi v zgodovini in nam približa čas, ko so nam Franjo Malgaj in njegovi somišljeniki, izborili mesto Mežiški dolini v naši domovini.

VABILO na PRIREDITEV in PROMOCIJO POŠTNE ZNAMKE

FRANJO MALGAJ

— KLIKNI —

3. marca 1949 je Okrajni ljudski odbor Dravograd podpisal prepis odločbe o ustanovitvi Študijske knjižnice na Ravnah. Knjižnici sta bila pridružena Likovni salon in Delavski muzej, v bližini pa se je zgradil tudi Dom telesne kulture (DTK). Po nestorju koroške kulture, dr. Sušniku, so leta 1983 Študijsko knjižnico poimenovali v Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. Knjižnica opravlja knjižnično dejavnost za prebivalce Mežiške doline in posebne naloge osrednje območne knjižnice za Mislinjsko in zgornji del Dravske doline.

V letu, ko ustanova obhaja svojo 70-letnico, sta Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (KOKR) in Koroško filatelistično društvo pripravila priložnostni poštni žig (2390 Ravne na Koroškem 7. 3. 2019)  ter celovit filatelistični sklop, ki ga sestavljajo: priložnostna pisemska ovojnica (KFD 192/2019), razglednica/MK (KFD 193/2019), dotisk na dopisnico (KFD 194/2019) in 2 osebni poštni znamki (nominali A in B). Sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber Borut Bončina, oba KFD) v prostorih 1. nadstropja prizidka KOK  Ravne, je oblikoval arh. Borut Bončina.

Podrobnosti o sami filatelistični izdaji si lahko preberete na povezavi. – KLIKNI –