Monthly Archives: avgust 2022

V Črni na Koroškem letos obhajamo 150. obletnico rojstva in 65. obletnico smrti arhitekta Jožeta Plečnika, stvaritelja spomenika žrtvam prve in druge svetovne vojne (Center, 2393 Črna na Koroškem) in 70-letnico njegovega odkritja. Ob trojnem jubileju je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v sodelovanju z Občino Črna na Koroškem (ObČK, www.crna.si), v mojstrov plemeniti spomin, pripravilo priložnostni poštni žig, ki bo v sredo, 31. avgusta 2022, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem. Istočasno je izšel tudi priložnostni poštni sklop, ki ga sestavljajo še priložnostna pisemska ovojnica, maksimumkarta/razglednica in dve osebni poštni znamki. Celoten sklop je oblikoval arh. Borut Bončina. V prostorih Avle Občine Črna na Koroškem (Center 101, 2393 Črna na Koroškem) bo na temo »Plečnik in čipke« v filateliji na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (KFD). Istega dne bo ob 16. uri pred stavbo Občine Črna na Koroškem svečana predstavitev filatelističnega sklopa in slovesno odkritje spominskega znamenja ob poimenovanja osrednjega krožnega križišča v Črni v »Plečnikovo krožišče«

Podrobnosti o sami izdaji — KLIKNI —

Opis izdaje — KLIKNI —

Z Izidorjem sva se udeležila odprtja vuzeniških dnevov. V tem sklopu pa je bila tudi otvoritev razstave filatelističnega društva Muta – Vuzenica. Na razstavi so bile predstavljene društvene pisemske
ovojnice, ki so bile izdane do današnjih dni. S filatelističnimi kolegi društva Muta – Vuzenica pa smo si izmenjali tudi nekaj filatelističnih izkušenj.