Predsedniki Koroškega filatelističnega društva

Veliko filatelističnih društev je z leti opešalo, naše po 75 letih še vedno deluje. Smo v času, ko šteje le še profit. Na drugi strani pa imamo v Sloveniji celo nacionalni teden prostovoljstva. Tam nas učijo o vlogi in pomenu  prostovoljstva. Delijo se nagrade prostovoljcem. Prostovoljstvo pa v našem društvu poznamo že vse od ustanovitve.  Tu se skriva odgovor zakaj smo še.  Dobivamo priznanja in pri ocenjevanju delovanja smo med vodilnimi. Levji delež za delovanje našega društva  imajo (so imeli) naši predsedniki.

Prvi predsednik

dr.Boštjan Erat

Od leta 1949 do 1956

Drugi predsednik

Engelbert Gostenčnik

V obdobju med 1957 in 1973.

Tretji predsednik

Mirko Kostanjevec

V obdobju med 1973 in 1978.

Četrti predsednik

Jože Samec

V obdobju med 1978 in 1981.

Peti predsednik

Drago Brodnik

V obdobju med 1981 in 1984.

Šesti predsednik

Filip Merkač

V obdobju med 1984 in 1987.

Sedmi predsednik

Stanko Živec

V obdobju med 1987 in 1989.

Osmi predsednik

Peter Močnik

V obdobju med 1989 in 1991.

Deveti predsednik

Marijan Berčič

V obdobju med 1991 in 1998.

Deseti predsednik

Jože Keber

Od leta 1998 in vse do danes.