ŠENTANEL

Šentanel (681 m) je prava koroška hribovska vasica, znana po kmečkem turizmu. Osrednje naselje se razprostira okoli cerkve sv. Danijela, po kateri je dobilo ime. V širši okolici so lepe gorske kmetije z urejenimi polji in zelenimi gozdovi. Ime vasi se je spreminjalo skozi čas, kar lahko zasledimo tudi na starih razglednicah. V avstro-ogrski monarhiji se je imenovala Št. Danijel nad Pliberkom ali po nemško St. Daniel ob Bleiburg. V Kraljevini SHS oziroma v Kraljevini Jugoslaviji so jo imenovali Št. Danijel pri Prevaljah. Ime se je ohranilo še po drugi vojni do leta 1955, ko so jo preimenovali v Spodnjo Jamnico, vendar so domačini temu imenu po tihem nasprotovali. Zato so ga leta 1970 spremenili v Šentanel.

Nekaj novejših razglednic Šentanela in okolice.

ŠENTANEL