Izdaje v letu 2018 in 2019

skupna izdaja KFD in FD Lovro Košir Škofja Loka

skupna izdaja KFD, FD “DRAVA Muta – Vuzenica in FD Slovenj Gradec

2019