URŠLJA GORA

Uršlja gora (1699 m) ali Gora po koroško sodi h Karavankam. Ime je nastalo pred dobrimi 400 leti, ko so na vrhu zgradili cerkev sv. Uršule. Drugo ime – Plešivec – je verjetno še starejše. V času avstro-ogrske monarhije se je po nemško imenovala Ursulaberg. V času med prvo in drugo svetovno vojno je bilo v veljavi tudi ime Urška gora, ki ga še danes uporabljajo ponekod na štajerski strani gore. Od leta 1912 stoji na njej planinska koča. Na razglednicah srečamo različna imena za kočo, ki so odvisna od časa njihovega nastanka: vse od Ursaulaberghaus, Shutzhaus Ursulaberg, Turistovski dom pri sv. Uršuli na Plešivcu, Turistovski dom na Urški gori, Planinska koča na Urški gori, Dom na Uršini gori, Planinski dom na Urški gori do današnjega Planinski dom na Uršlji gori.

URŠLJA GORA – PLEŠIVEC