Monthly Archives: april 2019

Z velikim veseljem sporočamo in obveščamo, da sta Jazz Ravne (www.jazzRavne.si) in Koroško filatelistično društvo v počastitev 30. aprila, mednarodnega dneva jazza, pripravila priložnostni poštni žig (2390 Ravne na Koroškem, 30. 4. 2019) ter celovit filatelistični sklop (www.kfd.si), ki ga sestavljajo: priložnostna pisemska ovojnica, razglednica/MK in 2 osebni poštni znamki. Filatelistični sklop, katerega predstavitev bo ponedeljek, 29. aprila 2019 ob 18. uri, v Razstavišču KOK Ravne, bo (p)odprt z krajšim koncertom sodobne improvizirane glasbe, zaokrožuje priložnostna filatelistično-slikarska-fotografska razstava razstava (Borut Bončina/Jože Keber, oba KFD, Stojan Brezočnik in Nika Hölz-Praper). Sklop je oblikoval arh. Borut Bončina, risne podlage sklopa (v tehniki suhe igle), so delo Stojana Brezočnika, letošnjega prejemnika Velike Prežihove plakete Občine Ravne na Koroškem. Predstavitev sklopa bo v ponedeljek, 29. aprila 2019 ob 18. uri v Razstavišču KOK Ravne in bo (p)odprta z krajšim koncertom sodobne improvizirane glasbe. (zapisal Borut Bončina – KFD)

Podrobni opis izdaje JAZZ RAVNE 2019 — KLIKNI —

Vložni list za kuverto — KLIKNI —

dotisk na pismu z osebno znamko in priložnostnim poštnim žigom
Razglednica

Občina Ravne na Koroškem in Koroško filatelistično društvo sta, v počastitev otvoritve večnamenske dvorane Kotlje, pripravili priložnostni filatelistični sklop, ki ga sestavljata ilustrirana dopisnica (KFD 197/2019)  in priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 12. aprila 2019, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2394 Kotlje. Sklop, ki ga v prostorih pošte 2390 Ravne na Koroškem zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber, KFD), je oblikoval arh. Borut Bončina. Svečano odprtje otvoritev dvorane bo v petek, 12. aprila 2019, ob 17. uri, na dan, ko obhaja Občina Ravne na Koroškem svoj praznik. Dopisnico, ki je hkrati vabilo, lahko občani v petek, 12. 4. 2019, na pošti 2394 Kotlje, v delovnem času le-te, opremijo s priložnostnim poštnim žigom, ki bo na omenjeni pošti v uporabi v čast tega dogodka.  Žig bo na pošti za opremljanje poštnih pošiljk na voljo še naslednjih deset delovnih dni.

Podrobnosti o izdaji – KLIKNI –