Monthly Archives: junij 2024

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so se v Sloveniji uveljavili kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce najrazličnejših vrst izobraževanja, učenja in več generacij. Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA, www.lura.si) je osredila svojo temo ” Sreča je v znanju”. Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) je v sodelovanju z LURA pripravilo priložnostni poštni žig (PPŽ) , ki bo v bo v sredo, 12. junija 2024, v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroške. Istočasno bo izšla tudi priložnostna pisemska ovojnica (PPO). Sklop je oblikoval arhitekt Borut Bončina. V prostorih pošte 2390 Ravne na Koroškem bo na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (KFD).

KFD na 29. TVU 2024 sodeluje kot koordinator na lokalni ravni z dnevom odprtih vrat, ki bo potekal  v sredo, 12. junija 2024, med 18. in 20. uro v klubskih prostorih: Prežihova 7-1. nadstropje, 2390 Ravne na Koroškem.

Na samem srečanju bo predstavljeno obiskovalcem delo KFD in različne načine zbiranja v različnih področjih:

– filateliji (znamke pisma, kuverte, žigi, celine, ovitke prvega dne,..)

– kartofiliji (razglednice),

– maksimifiliji (maksimum karte – sestavljena iz razglednice, žiga in znamke),

– pa tudi v numizmatiki (bankovci in kovanci).

Prikazano bo nastanek filatelistična izdaja od ideje (spomina na dogodek) preko oblikovanja, izvedbe tiska, promocije in vse do arhiva v albumu.

Predstavljen bo tudi arhiv društvenih izdaj in posamezne tekmovalne zbirke naših članov

Študijske krožke sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Občina Ravne na Koroškem, koordinira pa jih Andragoški center Slovenije