Monthly Archives: marec 2023

V petek, 31. marca 2023, bo na pošti 3254 Podčetrtek v uporabi priložnostni poštni žig prvega dne v obeležitev izida priložnostnega filatelističnega sklopa »Slovenija v presežnikih: turizem – Olimje, najstarejša lekarna oz. lekarniški prostor«. Sklop je sestavljen iz priložnostne poštne znamke, pole 25 poštnih znamk, ovitka prvega dne in žiga prvega dne. Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) pa je, v sodelovanju z Borutom Bončino, pripravilo maksimum karto kot dodatek k zadevnemu priložnostnem filatelističnem sklopu. Filatelistični sklop Pošte Slovenije (www.posta.si) in maksimum karto KFD je oblikoval arhitekt Borut Bončina (član KFD).