Monthly Archives: avgust 2014

“Po zapletih okoli registracije društva je bil 9. avgusta 1949 ustanovni občni zbor v gostilni Cvitanič. Zbralo se je 42 koroških filatelistov. V Filatelistično zvezo Slovenije se je novo društvo vključilo kot četrta podružnica z imenom Koroško društvo filatelistov. Prvi izvoljeni odborniki so bili Boštjan Erat- predsednik, Marijan Juvanc – tajnik, Ivan Ozvald – blagajnik, Engelbert Gostenčnik – gospodar, Drago Kveder s Prevalj in Lizika Hanuš – oba zadolžena za menjavo. Tudi poštni uslužbenci so bili med njimi: iz mežiške pošte Nada Bricman in upravnik pošte v Dravogradu Vladimir Klinar. V nadzornem odboru so bili Jožef Hergot, Marija Kotnik, Rudolf Jernej, v častnem razsodišču pa Nikola Jordanič, Ciril Vončina in Jožko Kermek – poštni uslužbenec v Guštanju.”   – povzetek iz zgodovine našega društva – zapisal Marjan Merkač

– več o zgodovini si lahko preberete na naslednji povezavi: KFD zgodovina – v meniju O DRUŠTVU

– več informacijo boste našli v meniju novice – še sledijo novičke na temo 65 let

ISKRENE ČESTITKE VSEM ČLANOM DRUŠTVA in NAŠIM PREDHODNIKOM VELIKA HVALA, DA JE DRUŠTVO SKOZI VSA LETA DELOVANJA ŠIRILO ZNANJE FILATELIJE MED ČLANE IN ŠIRŠE.

Na spodnji povezavi bomo spremljali izdaje znamk evropskih držav ob 100 letnici 1.svetovne vojne, ki se je pričela 28. julija z napovedjo vojne Avstro-Ogrske nad Srbijo – povod pa je bil atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinada 28.junija 1914 v Sarajevu.

POVEZAVA