Izdaje v letu 2020 in 2021

Izdaje v letu 2021

Maksimum karta – izdaja KFD
MC – Karta – priložnostna znamka in žig prvega dne