Monthly Archives: februar 2020

Obe filatelistični društvi sta s svojima izdajama obeležili spomin na 70. obletnico smrti Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca.

KFD 213/2020
FD Maribor št.210/2020

V sodelovanju s podjetjem NUFIRA, katero se ukvarja z numizmatiko, filatelijo in računalništvom smo pripravili novo filatelistično izdajo, ki zajema dotisk na kuverti, priložnostni poštni žig in osebno znamko.

Priložnostni poštni žig bo v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroškem od 12.2.2020 naprej…

http://www.nufira.si/

NUFIRA – 10 let

V četrtek 30.1.2020 je bila v rojstni hiši Huga Wolfa predstavljena priložnostna poštna znamka samega odličnega in v svetu zelo cenjenega skladatelja HUGA WOLFA. Samo predstavitev je obogatil obisk ministra za kulturo mag. Zoran Poznič.

Skupaj z filatelističnem društvom Slovenj Gradec pa je bila pripravljena lepa filatelistična razstava.

Krona srečanja filatelistov pa je fotografija, kjer so skupaj stopili predsedniki vseh treh koroških filatelističnih društev: Mitja Čeh – FD Drava Muta – Vuzenica, Jože Keber – KFD in David Pogorevc – FD Slovenj Gradec