Uspehi članov društva na razstavah

Pregled razstavljenih zbirk naših članov:

 • 1945, Maks Dolinšek, Koroški plebiscit, ob času Koroškega festivala

 • 1978, Miran Ozmec, Živali v svojem okolju, mladinska razstava v Brežicah

 • 1978, Simona Šteharnik, Lovne živali, mladinska razstava v Brežicah

 • 1978, Janez Krivograd, Osvajanje vesolja, mladinska razstava v Brežicah

 • 1978, Samo Šteharnik, Prometna sredstva, mladinska razstava v Brežicah

 • 1978, Matjaž Merkač, Vodni promet, mladinska razstava v Brežicah

 • 1978, Drago Gostenčnik, Favna na področju Afrike, mladinska razstava v Brežicah

 • 1979, Urbancl Franc, Umetna obrt, Lokafila 79 (posrebreno priznanje)

 • 1980, Simona Šteharnik, Lovne živali, mladinska razstava v Mostarju (srebrno priznanje)

 • 1980, Matjaž Merkač, Vodni promet, mladinska razstava v Mostarju (srebrno priznanje)

 • 1980, Peter Mihelač, Olimpijski športi, društvena razstava, Ravne 80

 • 1980, Alenka Dolinšek, Gibanje neuvrščenih, društvena razstava, Ravne 80, Ravne 85

 • 1980, Jože Samec, Jugoslavija generalno, društvena razstava, Ravne 80

 • 1980, Urbancl Franc, Umetnost, društvena razstava, Ravne 80, Ravne 85

 • 1980, Urbancl Franc, Tito, društvena razstava, Ravne 80, Ravne 85

 • 1985, Peter Mihelač mlajši, Narodne noše, društvena razstava, Ravne 85

 • 1980, Peter Mihelač, Ptiči na znamkah, društvena razstava, Ravne 85

 • 1985, Filip Merkač, Lenin, društvena razstava, Ravne 85

 • 1985, Filip Merkač, Kopernik, društvena razstava, Ravne 85

 • 1983, Urbancl Franc, Umetna obrt, Lokafila 83 (pozlačeno priznanje)

 • 1983, Marjan Merkač, Grbi mest, Lokafila 83, Ravne 85

 • 1985, Urbancl Franc, Umetna obrt, Ravne 85, Avstrija 89

 • 1985, Filip Merkač, Kopernik, društvena razstava, Ravne 85

 • 1985, Filip Merkač, Lenin, društvena razstava, Ravne 85

 • 1985, Marjan Merkač, Priložnostni žigi na Koroškem, društvena razstava, Ravne 85

 • 1985, Marjan Merkač, Poštni žigi v Mežiški dolini, Ravne 85, Avstrija 89

 • 1985, Peter Močnik, Zgodovina poštnega prometa, Ravne 85, Avstrija 89

 • 1992, Marjan Merkač, Koroška 1918-1920, Lokafila 92 (bronasto priznanje)

 • 1993, Jože Keber, Slovenija, na pošti Ravne ob izidu znamke Prežihov Voranc

 • 1996, Jože Keber, Filatelija na Koroškem, Maribor, Fila 96 (bronasti Verigar)

 • 1996, Drago Gostenčnik, Filatelistični atlas, Maribor, Fila 96

 • 1997, Jože Keber, Slovenija, razstava ob predstavitrvi nove znamke v Mežici

 • 1997, Jože Keber, Filatelija na Koroškem, razstava ob predstavitrvi nove znamke v Mežici

 • 1997, Marjan Merkač, Minerali, razstava ob predstavitvi nove znamke v Mežici

 • 1997, Jože Keber, Slovenija – pred osamosvojitvena filatelistična preteklost, Trbovlje (bronasto priznanje)

2009 – 2024

 • Gorenšek Boštjan
  • MAKSI RAVNE 2014, Spomin prevaljske mogočnosti (Leški premogovnik in prevaljska železarna – v povezovanju je in je bila moč.), Kartofilija, 1 vitrina,  Posrebrena medalja
  • MAKSI RAVNE 2018, Leše, Kartofilija, 1 vitrina, diploma
 • Jamnik Izidor
  • Fimera 2009, Cerkvene stavbe na Slovenskem, Tematska filatelija, 3 vitrine, Bronasta medalja
  • MAKSI RAVNE 2010, Električna energija okoli nas, Maksimafilija, 1 vitrina, Posrebrena medalja
  • Peto Okno 2011, Pot električne energije, Maksimafilija, 1 vitrina, Srebrna medalja
  • Fimera 2011, Pot električne energije, Maksimafilija, 1 vitrina, Srebrna medalja
  • Slavonski brod 2012, Pot električne energije, Tematika, 1 vitrina, Silver bronze
  • MAKSI RAVNE 2014, Pot na goro, Maksimafilija – MC, Posrebrena medalja
  • Sedmo okno 2015, Pot na goro, Maksimafilija – MC, Posrebrena medalja
  • Croatica 2015, Pot električne energije, Tematska filatelija, Silver bronze
  • MAKSI RAVNE 2018, Rimski vrelecKartofilija, Srebrna medalja
  • MAKSI RAVNE 2018, Razglednice – Maksim Gaspari – ponatis, Kartofilija, Sebrna medalja
  • Fimera 2023, Rimski vrelec, Kartofilija, Srebrna medalja
  • Deveto okno, Razglednice – Maksim Gaspari – ponatis
  • MAKSI RAVNE 2022, Po Slovenski planinski poti, Kartofilija, pozlačena medalja
  • Teruel 2023 – Španija, The way up the mountain, Maksimafilija, srebrna medalja
  • Fimera – 14 – 2023, The way up the mountain, Maksimafilija, pozlačena medalja
  • Fimera – 14 – 2023, Slovenska planinska potKartofilija4868pozlačena
  • Apatin 2013 – Srbija, The way up the mountain, Maksimafilija – MC  on line – ni točkovano
 • Keber Jože
  • MAKSI RAVNE 2010, Čebele in čebelarstvo, Maksimafilija – MC
  • MAKSI RAVNE 2010, Rože – razveseljujejo in nikoli ne ovenejo, Maksimafilija – MC
  • MAKSI RAVNE 2014, Gradovi na Slovenskem, Maksimafilija – MC, Diploma
 • Merkač Filip
  • MAKSI RAVNE 2010, Maksim Gaspari, Kartofilija
  • MAKSI RAVNE 2010, Uršlja gora in pod njo, Kartofilija
  • Fimera 2017, Kopernik, Tematika
 • Merkač Marjan
  • Fimera – 2009, Priložnostni poštni žigi, Literatura
  • MAKSI RAVNE 2010, Prav in narobe, Maksimafilija – MC
  • MAKSI RAVNE 2010, Utrinki iz Mežiške doline, Kartofilija
  • Fimera – 2011, Poštninski stroji od Jugoslavije do Slovenije, Tematika, Srebrna medalja
  • MAKSI RAVNE 2014, Človek na poti proti zvezdam, Maksimafilija – MC, Srebrna medalja
  • MAKSI RAVNE 2018, Po Valvazorjevih sledeh, Maksimafilija – MC, Diploma
  • MAKSI RAVNE 2018, Mail art, Kartofilija, Diploma
  • MAKSI RAVNE 2018, Rudnik Mežica, Odprti razred, Pozlačena
  • Fimera – 14 – 2023, Koroška 1918-1920, Poštna zgodovina, Pozlačena medalja
 • Močnik Peter
  • MAKSI RAVNE 2010, Črna na Koroškem in okolica, Kartofilija
 • Naglič Srečko
  • MAKSI RAVNE 2022, Koroška planinska pot, Kartofilija, Srebrna medalja
  • Fimera – 14 – 2023, Koroška planinska pot, Kartofilija, Bronasta medalja
  • Multilaterale – Koper,  Koroška planinska pot skozi razglednice – Knjiga, Literatura, Srebrna medalja
 • Šalej Matjaž
  • MAKSI RAVNE 2022, Pikin festival na maksimum kartah in v filateliji, Odprti razred, Bronasta medalja
 • Verovnik Franc
  • MAKSI RAVNE 2010, Podobe cerkve sv. Uršule od začetkov prejšnjega stoletja do danes, Kartofilija
  • MAKSI RAVNE 2010, Posnetki iz zgodovine koče na Uršlji gori, Kartofilija
  • MAKSI RAVNE 2014, Tam, kjer je bog roko ven molel. Stare razglednice gostiln Lovrenca na Pohorju in okolice, Kartofilija, Pozlačena medalja
  • MAKSI RAVNE 2018, Radoljna, bistra hči pohorskih planin, Kartofilija, Pozlačena medalja
  • MAKSI RAVNE 2018, Razglednice guštanjskih trgovcev Brundula, Kartofilija, Pozlačena medalja
  • MAKSI RAVNE 2022, Feniksi na zahodnem Pohorju, Kartofilija, Srebrna medalja,
  • MAKSI RAVNE 2022, Zima zima bela, Kartofilija, Srebrna medalja
 • Društvo KFD
  • MAKSI RAVNE 2010, Guštanj – Ravne na Koroškem, Kartofilija