Uspehi članov društva na razstavah

Pregled razstavljenih zbirk naših članov:

 • 1945, Maks Dolinšek, Koroški plebiscit, ob času Koroškega festivala

 • 1978, Miran Ozmec, Živali v svojem okolju, mladinska razstava v Brežicah

 • 1978, Simona Šteharnik, Lovne živali, mladinska razstava v Brežicah

 • 1978, Janez Krivograd, Osvajanje vesolja, mladinska razstava v Brežicah

 • 1978, Samo Šteharnik, Prometna sredstva, mladinska razstava v Brežicah

 • 1978, Matjaž Merkač, Vodni promet, mladinska razstava v Brežicah

 • 1978, Drago Gostenčnik, Favna na področju Afrike, mladinska razstava v Brežicah

 • 1979, Urbancl Franc, Umetna obrt, Lokafila 79 (posrebreno priznanje)

 • 1980, Simona Šteharnik, Lovne živali, mladinska razstava v Mostarju (srebrno priznanje)

 • 1980, Matjaž Merkač, Vodni promet, mladinska razstava v Mostarju (srebrno priznanje)

 • 1980, Peter Mihelač, Olimpijski športi, društvena razstava, Ravne 80

 • 1980, Alenka Dolinšek, Gibanje neuvrščenih, društvena razstava, Ravne 80, Ravne 85

 • 1980, Jože Samec, Jugoslavija generalno, društvena razstava, Ravne 80

 • 1980, Urbancl Franc, Umetnost, društvena razstava, Ravne 80, Ravne 85

 • 1980, Urbancl Franc, Tito, društvena razstava, Ravne 80, Ravne 85

 • 1985, Peter Mihelač mlajši, Narodne noše, društvena razstava, Ravne 85

 • 1980, Peter Mihelač, Ptiči na znamkah, društvena razstava, Ravne 85

 • 1985, Filip Merkač, Lenin, društvena razstava, Ravne 85

 • 1985, Filip Merkač, Kopernik, društvena razstava, Ravne 85

 • 1983, Urbancl Franc, Umetna obrt, Lokafila 83 (pozlačeno priznanje)

 • 1983, Marjan Merkač, Grbi mest, Lokafila 83, Ravne 85

 • 1985, Urbancl Franc, Umetna obrt, Ravne 85, Avstrija 89

 • 1985, Filip Merkač, Kopernik, društvena razstava, Ravne 85

 • 1985, Filip Merkač, Lenin, društvena razstava, Ravne 85

 • 1985, Marjan Merkač, Priložnostni žigi na Koroškem, društvena razstava, Ravne 85

 • 1985, Marjan Merkač, Poštni žigi v Mežiški dolini, Ravne 85, Avstrija 89

 • 1985, Peter Močnik, Zgodovina poštnega prometa, Ravne 85, Avstrija 89

 • 1992, Marjan Merkač, Koroška 1918-1920, Lokafila 92 (bronasto priznanje)

 • 1993, Jože Keber, Slovenija, na pošti Ravne ob izidu znamke Prežihov Voranc

 • 1996, Jože Keber, Filatelija na Koroškem, Maribor, Fila 96 (bronasti Verigar)

 • 1996, Drago Gostenčnik, Filatelistični atlas, Maribor, Fila 96

 • 1997, Jože Keber, Slovenija, razstava ob predstavitrvi nove znamke v Mežici

 • 1997, Jože Keber, Filatelija na Koroškem, razstava ob predstavitrvi nove znamke v Mežici

 • 1997, Marjan Merkač, Minerali, razstava ob predstavitvi nove znamke v Mežici

 • 1997, Jože Keber, Slovenija – pred osamosvojitvena filatelistična preteklost, Trbovlje (bronasto priznanje)

 

– nadaljevanje preglednice o uspehih članov KFD je v izdelavi –