Monthly Archives: september 2023

Pet članov našega Koroškega filatelističnega društva se nas je odpravilo v Trbiž na ogled 26. mednarodne filatelistične razstave Alpe Adrija v Trbižu. Na razstavi smo si lahko ogledali 105 eksponatov zbiralcev v 377 vitrinah. Vzporedno razstavi ves čas poteka srečanje zbirateljev, trgovcev in predstavitev posameznih pošt, ki so s svojo pestrostjo in količino materiala, ki je bil na voljo za oglede in posledično za nakupe zelo presenetili naša dva člana…

Naše medgeneracijsko druženje je dokaz, kako se lahko družijo in širijo svoja znanja med seboj starejši in mladi, ki jih zanima enak hobij – filatelija.

Med stojnicami pošt smo obiskali tudi našo Pošto Slovenije (https://www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija), ki sta jo vodila ga. Aneli Čančer in g. Darko Lončarič.

http://www.alpeadria.eu/exhibitions/2023/tarvisio-2023.html

Pred 101. letom, slaba štiri leta po končanju I. svetovne vojne in dve leti po izvedenem koroškem plebiscitu, so bile Libeliče dokončno priključene k matici. V petek, 29. septembra 2023, bo na pošti 2372 Libeliče v obeležitev 150. obletnice rojstva župnika in domoljuba Antona Vogrinca, za Koroško zaslužnega moža, poleg rednih dnevnih žigov v uporabi tudi priložnostni poštni žig.  Žig bo izšel v sodelovanju Koroškega filatelističnega društva in Javnega zavoda Dravit Dravograd. Poleg priložnostnega poštnega žiga pa bo sodelovanju z Občino Dravograd izdana tudi maksimum karta in osebna poštna znamka. Sklop, ki ga zaokrožujeta še priložnostna pisemska ovojnica in priložnostna filatelistična razstava Marjana Merkača (člana KFD) v prostorih TIC Dravograd (Trg 4. julija 50, 2370 Dravograd), je oblikoval arh. Borut Bončina, portret Antona Vogrinca je zrisal Marjan Merkač.

Podrobnosti o sami izdaji —- KLIKNI —-

MC karta
Osebna znamka in PPŽ
Kuverta, osebna znamka in PPŽ
Hrbtna stran MC karte
Uporabljena priložnostna poštna znamka
Kuverta z priložnostno poštno znamko in PPŽ

Koroško filatelistično društvo nadaljuje izdajo priložnostnih filatelističnih sklopov na temo »Za Koroško zaslužni mož!«, kjer se predstavljajo zgodovinsko neizpostavljene osebnosti, ki pa so pomembno pripomogle k dvigu kulturnega in političnega življenja na Koroškem oziroma v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini ter Sloveniji nasplošno. Med takšne ljudi sodijo Franjo Golob, Vinko Moederndorfer, Herman Vogel, dr. Ljuba Prenner, Janko Gačnik, Andrej Oset, Rudolf Galob,… Pri Libeličah pa gre nasplošno za fenomen, da se je do sedaj vselej obhajal zgolj dogodek – bodisi obhajanje plebiscita oziroma priključitve Libelič matični domovini – ljudje/akterji dogodka kot taki pa niso bili predstavljeni/izpostavljeni, vsaj ne kot posamezniki.  Istočasno pa se pri Libeličah znova nastavilo matematično zaporedje, kot se nam je »pozegnalo« pri obletnicah pošt Mežiške doline – vsako leto pet let zapored dogodek, ki je smiselno povezan z ostalimi. V primeru Libelič bi bili štirje zaporedni dogodki in prva obeležitev vodilnega dogodka, to je 100-letnice priključitve Libelič k matični domovini, je bila že izvedena v letu 2022 (petek, 30. 9.); le tej bi sledili še trije dogodki. Letos (2023) z izvrstno zastopanim priložnostnim filatelističnim sklopom (priložnostni poštni žig, osebna poštna znamka, maksimum karta in priložnostna pisemska ovojnica) obeležujemo 150. obletnica rojstva Antona Vogrinca (petek, 29. 9. 2023), enega od treh najbolj izpostavljenih akterjev priključitve Libelič k matici. Bilo bi zgodovinsko, filatelistično in etnološko izvrstno, če bi lahko v letu 2024 (ponedeljek, 30. 9.) filatelistično obeležili 145. obletnica rojstva drugega libeliškega zaslužneža, slovenskega šolnika in rodoljuba Rudolfa Mencina. V letu 2025 pa bi lahko obeležili 150. obletnica rojstva (ponedeljek, 29. 9. 2025) nadučitelj, kulturno-prosvetnega delavca  in rodoljuba Janka Gačnika. Pri njem je potrebno izpostaviti/poudariti, da je bil Janko Gačnik v Guštajnu/Ravnah na Koroškem v letu 2015 filatelistično predstavljen kot oseba, ki je zelo veliko doprinesla k življenju na Ravnah na Koroškem in ne zaradi svojega doprinosa v Libeličah oziroma na Slovenskem.