Vesele Velikonočne praznike

Koroško filatelistično društvo Vam želi Vesele Velikonočne praznike!

Besedna zveza VELIKA NOČ nam je lahko tema za zbiranje tematike.

Razglednice, Znamke, Telefonske kartice,…