Utrinek iz polne mize – “Štrekna”

Foto utrinek iz priprave pisem – lepljenje znamk in priložnostno žigosanje.

Uporaba različnih tematskih znamk poživi zbirko kot tudi razširi znanja.