TVU – KFD – LURA

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so se v Sloveniji uveljavili kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce najrazličnejših vrst izobraževanja, učenja in več generacij. Na območju Koroške je regionalni koordinator 26. TVU Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA, www.lura.si), Koroško filatelistično društvo je kot koordinator projekta na lokalni ravni v poklon 26. TVU pripravilo priložnostni poštni žig (PPŽ), ki bo v sredo, 29. septembra 2021 v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroške. Istočasno je izšla tudi priložnostna pisemska ovojnica (PPO, KFD 242/2021). Na pošti 2390 Ravne na Koroškem bo od srede, 29. septembra do sobote, 9. oktobra 2021 na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (KFD). Sklop je oblikoval arh. Borut Bončina. Poleg izdaje priložnostnega poštnega sklopa bodo člani društva zainteresiranim v sredo, 29. septembra 2021, med 17. in 20. uro,  na sedežu društva (Prežihova 7 – 1. nadstropje, 2390 Ravne na Koroškem) predstavili najrazličnejše načine zbiranja v filateliji kot načina raziskovanja družbe, družabnosti in zgodovine in vsebine splošnega in specifičnega znanja in vedenja.

Dotisk na kuverti s priložnostnim poštnim žigom

Za podrobni opis same izdaje kliknite na povezavi: POVEZAVA_1 in POVEZAVA_2