Sprememba nominalne vrednosti

Znamka 400 let Jeklarstva v Mežiški dolini je bila deležna spremembe nominalne vrednosti iz 48 centov na vrednost A, ki od 1.7 nosi vrednost 55 centov. (podražitev v notranjem prometu – vir – www.posta.si)