Rožmarin obeležuje 35 let

Vsako leto se v drugi polovici meseca oktobru odvijajo v Kotljah Kuharjevi dnevi in v tem mesecu se v Kotljah ali okolici zvrsti kar nekaj dogodkov ali prireditev. Posvečeni so spominu na pisatelja Lovra Kuharja-Prežihovega Voranca ter spominu njegovih bratov Ivana, Alojza in Avgusta. Bratov, ki so pustili pomemben pečat tako v lokalnem kot tudi v
vseslovenskem in širšem prostoru.
V okviru Kulturnega društva Kotlje že 35 let deluje Mešani pevski zbor ROŽMARIN, ki je tvoren soustvarjalec teh kulturnih dejavnosti. In prav njemu je v letu 2021, ko obhaja svoj jubilej, posvečen filatelistični sklop (ovojnica z dotiskom, osebna znamka in priložnostni poštni žig), ki nosi številko KFD 243/2021. Na pošti 2394 Kotlje pa si boste dne 29.10.2021 lahko odtisnili priložnostni poštni žig.

V prostorih pošte 2390 Ravne na Koroškem je naše Koroško filatelistično društvo postavilo spominsko  razstavo na temo Kulturni dogodki v Kotljah s poudarkom na Kuharjevih dnevih.