Predstavitev znamke HUGO WOLF

V četrtek 30.1.2020 je bila v rojstni hiši Huga Wolfa predstavljena priložnostna poštna znamka samega odličnega in v svetu zelo cenjenega skladatelja HUGA WOLFA. Samo predstavitev je obogatil obisk ministra za kulturo mag. Zoran Poznič.

Skupaj z filatelističnem društvom Slovenj Gradec pa je bila pripravljena lepa filatelistična razstava.

Krona srečanja filatelistov pa je fotografija, kjer so skupaj stopili predsedniki vseh treh koroških filatelističnih društev: Mitja Čeh – FD Drava Muta – Vuzenica, Jože Keber – KFD in David Pogorevc – FD Slovenj Gradec