Postcrossing – izdaje znamk skozi leta

V letošnjem letu natančneje 29. maja je pošta Slovenije izdala znamko na temo POSTCROSSING, ki je pred dnevi 13. julija praznoval svojo 10.obletnico delovanja. Osnovno načelo Postcrossinga je pošiljanje razglednic sistemsko izbranemu naslovniku, ki je vpisan v bazi Postcrossing.

– v galeriji je predstavljenih nekaj znamk, ki so jih ostale poštne uprave že izdale skozi leta obstoja Postcrossing-a

GALERIJA ZNAMK POSTCROSSING