Pošta 2394 Kotlje – Punkt in Prežihov Voranc

Po končanem priložnostnem poštnem žigosanju in oddaji vseh možnih kuvert, razglednic, pisem in dopisnic paše v tej vročini tudi tekočina, ki je podobna črnilu poštnega žiga.