Plaketa za KFD od Občine Črna na Koroškem

Občina Črna na Koroškem je nagradila prispevek Koroškega filatelističnega društva v prepoznavnosti in promociji kraja skozi različne filatelistične izdelke in promocijske razstave. V zadnjih letih je naše društvo organiziralo 12 priložnostnih poštnih žigov in 20 filatelističnih celot. Bili smo skupaj s krajem ob: Gradovih kralja Matjaža, Koroškem turističnem tednu, ob obletnici Čebelarskega in Šahovskega društva, nismo pozabili niti na gasilstvo in 350 let rudarjenja v Črni. Dihali smo s krajem in Občina Črna na Koroškem, županja mag. Romana Lesjak in občinski svetniki, so ob letošnjem občinskem prazniku podelili našemu društvu SPOMINSKO PLAKETO za 70 let delovanja.

Plaketo smo prejeli na slavnostni seji Občinskega sveta, ki je bila 18.8.2018 ob 11:00 uri v Kulturnem domu v Črni na Koroškem.

Ne glede na dejstvo, da ima društvo sedež na Ravnah, je Občina Črna na Koroškem prepoznala naše poslanstvo, ki ni samo zbiranje znamk, pisem, razglednic in drugega filatelističnega materiala, temveč s pomočjo filatelije promovirati in ohranjati kulturni, etnološki in zgodovinski pomen Občine Črna na Koroškem.

Naše delo v Črni je doseglo vrhunec prav letos, ko smo v počastitev kandidature Črne na Koroškem za »najlepšo evropsko vas«, v okviru mednarodnega hortikulturnega tekmovanja Entente Florale Europe 2018,  pripravili priložnostni poštni žig in filatelistični sklop, ki je obsegal priložnostni ovitek, razglednico ter 2 osebni poštni znamki. V avli kulturnega doma Črna je bila postavljena priložnostna filatelistična razstava, ki je filatelistični sklop samo še nadgradila.

Ob postavljanju Občine Črna na Koroškem na filatelistični zemljevid, pa nikakor ne smemo prezreti delo člana Koroškega filatelističnega društva, arhitekta Bončina Boruta, ki z dušo in telesom v filatelističnih miniaturah trajno umesti dogodek v zgodovino in ga naredi nepozabnega.

Jože Keber

Predsednik Koroškega filatelističnega društva

 

Vabljeni k ogledu FOTO GALERIJE iz podelitve – KLIKNI –