Pa smo jo dočakali.. DVORANA KOTLJE

Občina Ravne na Koroškem in Koroško filatelistično društvo sta, v počastitev otvoritve večnamenske dvorane Kotlje, pripravili priložnostni filatelistični sklop, ki ga sestavljata ilustrirana dopisnica (KFD 197/2019)  in priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 12. aprila 2019, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2394 Kotlje. Sklop, ki ga v prostorih pošte 2390 Ravne na Koroškem zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber, KFD), je oblikoval arh. Borut Bončina. Svečano odprtje otvoritev dvorane bo v petek, 12. aprila 2019, ob 17. uri, na dan, ko obhaja Občina Ravne na Koroškem svoj praznik. Dopisnico, ki je hkrati vabilo, lahko občani v petek, 12. 4. 2019, na pošti 2394 Kotlje, v delovnem času le-te, opremijo s priložnostnim poštnim žigom, ki bo na omenjeni pošti v uporabi v čast tega dogodka.  Žig bo na pošti za opremljanje poštnih pošiljk na voljo še naslednjih deset delovnih dni.

Podrobnosti o izdaji – KLIKNI –