Nove izdaje pri sosednjem društvu FD-DRAVA

Filatelistično društvo Muta – Vuzenica pripravlja do konca novembra še dve filatelistični izdaji.

    

60 let dokončanja HIDROELEKTRARNE VUZENICA in

10 let Gozdne učne poti GRAŠIN-MUTA GOZD-KRUH