Nove cene poštnih storitev od 1. avgusta 2015 naprej

standardno pismo (znamka A) – 0,36 EUR

navadno pismo do 50g (znamka B) – 0,42 EUR

navadno pismo od 50-100g – 0,47 EUR

dopisnica – 0,42 EUR

priporočeno pismo do 20g – 0,77 EUR

vrednostno pismo do 20 g – 0,79 EUR