Napovedujemo nove izdaje…

21. KUHARJEVI DNEVI – ALOJZ KUHAR – 19.10.2018 – 2394 KOTLJE

Koroško filatelistično društvo tradicionalno ob Kuharjevih dnevih v Kotljah v sodelovanju s Kulturnim društvom Kotlje in Krajevno skupnostjo Kotlje, pripravlja filatelistično razstavo na temo KUHARJEVI BRATJE.

 

90 let rojstva in 20 let smrti slikarja Jožeta Tisnikarja 30.10.2018 – 2382 MISLINJA

 

120. obletnica rojstva humanista dr. Franca Sušnika – dva priložnostna poštna žiga