Napoved dogodkov do konca leta 2015

V okviru društva bomo oz. pripravljamo še štiri izdaje v mesecu decembru.

  • 350 letnica rudnikov Mežica
  • 350 let rudarjenja v Črni
  • tradicionalna Božična izdaja v Kotljah
  • 140 letnica pošte Mežica

350let rudnik mežica350let rudnik črna

 

 

 

 

 

 

Božič Kotlje mežica_140let pošte