Libeliče v Vojnozgodovinskem zborniku.

O Libeličah si lahko preberete članek Janeza Švajncerja v Vojnozgodovinskem zborniku št. 54.