Koroški žigec in 26. TVU 2021

Naše društvo sodeluje v septembru v naslednjih dveh projektih.

Koroški žigec
Tedni vseživljenskega učenja