Koroški žigec

24.9.2021 je bil za Občino Mežica, Kinološko zvezo Slovenije, Pošto Slovenije in Koroško filatelistično društvo poseben dan. Na platoju pred tržnico v centru Mežice je potekala promocija izdaje priložnostne poštne znamke iz serije Živalstvo – Psi v službi človeka. Posebna promocija je bila namenjena lovskemu psu “Koroški žigec”.