Izdaja znamke 400 let jeklarstva v Mežiški dolini

Ob tej priložnosti je potekala novinarska konferenca ob izidu nove priložnostne poštne znamke 400 let jeklarstva v Mežiški dolini na občini Ravne na Koroškem.

Osrednji govorniki na predstavitvi nove priložnostne znamke so bili: župan občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, dr. Karla Oder – Koroški pokrajinski muzej, arh. Borut Bončina – oblikovalec priložnostnega filatelističnega sklopa in predsednik Koroškega filatelističnega društva Jože Keber

V avli občine je ob tej priložnosti postavljena tudi filatelistična razstava na temo jeklarstva, poštnih strojev in razglednic Železarne Ravne z okolico, ki sta jo pripravila Marjan Merkač in Jože Keber.