Franjo Malgaj – promocija znamke

Priložnostno poštno znamko, spominsko kuverto in priložnostni poštni žig, ki jo bo POŠTA SLOVENIJE dala v promet 22.3. je oblikoval arhitekt Borut Bončina, član našega Koroškega filatelističnega društva.

vir slik priložnostnih žigov – www.posta.si

Še posebej za to prireditev in počastitev Franja Malgaja, pa sta Občina Ravne na Koroškem in Koroško filatelistično društvo založila spominske kartice in ovitke, ki si jih boste lahko skupaj z biltenom Pošte Slovenije brezplačno pridobili na prireditvi, ki bo potekala v avli Občine Ravne na Koroškem ob 11.uri. V avli pa bo tudi na ogled filatelistična razstava, ki jo pripravlja član Koroškega filatelističnega društva, Marjan Merkač. Razstava nam bo orisala Plebiscitni čas po prvi svetovni vojni in je zanimiv prispevek in dopolnitev današnjega svečanega trenutka. Avtor razstave se skozi filatelistične celote, pisma, dopisnice, odrezke in znamke, sprehodi v zgodovini in nam približa čas, ko so nam Franjo Malgaj in njegovi somišljeniki, izborili mesto Mežiški dolini v naši domovini.

VABILO na PRIREDITEV in PROMOCIJO POŠTNE ZNAMKE

FRANJO MALGAJ

— KLIKNI —