FD “DRAVA” Muta – Vuzenica

Sosednje filatelistično društvo je ponovno pripravilo ponatis še ene razglednice Mute iz serije:

Razglednice naših krajev skozi 20. stoletje.

Priložnostni poštni žig je bil v uporabi na pošti 2366 Muta, ki se je v tistih časih imenovala po nemško Hohenmauthen. Priložnostni poštni žig vsebuje repliko poštnega žiga pošte Muta odtisnjenega 8. junija leta 1893.