Fatimska Marija – 100 let prikazovanja

Na današnji dan 13. maja leta 1917 se je v Fatimi na Portugalskem prikazala Marija trem otrokom: Jacinti, Francu in Luciji. Prikazovanje se je nadaljevalo vsak mesec vse do 13. oktobra istega leta. Ob tej priložnosti so Portugalska, Slovaška, Poljska in Luksembruška izdali blok z znamko Marijinega kipa.

Koroško filatelistično društvo pa je pripravilo v Kotuljski cerkvi sv. Marjete priložnostno filatelistično razstavo na temo lanskega obiska kipa Fatimske Marije v Sloveniji. Celotnem popotovanju Marijinega kipa po Sloveniji je dodalo še dodatno težo 20 priložnostnih poštnih žigov, ki so razstavljeni na kuvertah in dopisnicah – eden od teh je bil tudi na Prevaljah ob obisku župnijske cerkve Device Marije na Jezeru.