EUROMED POSTAL 2023 – oblikoval naš član

V ponedeljek, 10. julija 2023, bo na pošti 6104 Koper/Capodistria v obeležitev izida priložnostnega filatelističnega sklopa »Euromed Postal – Festivali Mediterana« poleg rednih dnevnih žigov v uporabi tudi poštni žig prvega dne. Sklop je sestavljen iz priložnostne poštne znamke (nominala D), pole 25 poštnih znamk, ovitka prvega dne (POŠTA 17/2023) in poštnega žiga prvega dne (6104 Koper/Capodistria, 10. 7. 2023). Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) je v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper (www.visitkoper.si) pripravilo maksimum karta (KFD 269/2023) kot dodatek k zadevnemu priložnostnem filatelističnem sklopu. Filatelistični sklop PS in maksimum karto KFD je oblikoval arhitekt Borut Bončina (KFD).

Priložnostni poštni žig in priložnostna poštna znamka Euromed postal 2023
Maksimum karta

Združenje Euromed Postal – PUMed  je interesno regionalno združenje poštnih operaterjev iz držav mediteranskega področja. Pošta Slovenije je med njegovimi ustanovnimi članicami. Članstvo v organizaciji, ki zastopa in promovira interese poštnih operaterjev Sredozemlja, prinaša razen poglobitve poslovnega sodelovanja in vzpostavitve dialoga z drugimi poštnimi operaterji v regiji tudi možnost izboljševanja kakovosti, razvoj in trženje novih skupnih storitev in skupne izdaje znamk. Letošnja skupna tema filatelističnih sklopov poštnih operaterjev, članov združenja Euromed Postal, so Festivali Mediterana. Altroke Istra Gourmet Festival je odlična priložnost za okušanje istrske kulinarike. Gre za sklop dogodkov, ki se običajno odvijajo med majem in septembrom vsak zadnji četrtek v mesecu na različnih mestnih in podeželskih lokacijah destinacije Koper. Festival organizira Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper. Kot motiv za znamko filatelističnega sklopa je oblikovalec izbral bakala oziroma namaz, pripravljen iz sušene ribe, za ilustracijo ovitka prvega dne/kuverte  pa sardele na žaru.

Pola znamk
Hrbtna stran maksimum karte

Podrobnosti o sami izdaji si lahko preberete na povezavi — KLIKNI —