Društvena priznanja za leto 2018

Društvena priznanja so prejeli: Alenka Dolinšek, Borut Bončina, Izidor Jamnik in Franc Urbancl