Doplačilne znamke v letu 2015

V letošnjem letu so bile izdane tri doplačilne znamke.

Teden rdečega križa – 8.- 15.maj

Teden požarne varnosti – 5. – 10. oktober

Teden solidarnosti – Humanitarnost ne pozna meja – 1. – 7. november

rdeči križ požarna varnostsolidarnost